Olağanüstü hal (OHAL) nedir?

Olağanüstü hal (OHAL) nedir?

Olağanüstü hal (OHAL) nedir?

1982 anayasasında düzenlenen ohal nedir? Bir takım mücbir sebepler sonucunda hak ve hürriyetlerin geçici olarak kısmen ya da tamamen durdurulmasına olanak sağlayan ve halk için bir takım yükümlülükler getirilebilen karara olağanüstü hal denir. Ohal ilan edildiği anda kanun hükmünde kararname çıkarılması kolaylaşır ve o hal kararları yargı denetimine tabi olarak işler.

Ohal ilanı için mücbir sebepler nelerdir?

Bir takım mücbir sebep durumu sonucunda ilan edilen ohal nedir ve ohal kararı nasıl alınır? Olağanüstü bir durumun varlığını işaret eden ohal ilanı için ülkede;

– Doğal afet, salgın hastalık ve ekonomik buhran hali,

-Anayasal ve demokratik düzenin bozulması ile ciddi olarak kamu düzeninin bozulması,

durumlarında ohal ilan kararı alınabilir.

Ohal ilan kararı kim tarafından alınır?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu olağanüstü hal kararı alır. Ohal kararı daha sonra TBMM’ye onaylatılır. Olağanüstü hal ilanı için tek başına bakanlar kurulunun toplaması yetersizdir.

Kurulun, cumhurbaşkanı eşliğinde toplaması gerekir. Kurul ohal kararı aldıktan sonra bu ilan resmi gazete aracılığı ile duyurulur. Ancak bu duyuru da yetersiz kalır. Ohal ilanı için TBMM onayı da gerekir. İvedi olarak meclis toplanır, meclis tatilde olsa bile toplantı yapılması esastır. Meclis onayından geçen ohal belirlenen süre zarfında geçerli olur.

Ohal süresince yetki kime aittir?

Olağanüstü hal bir il, bir bölge veya tüm ülke geneli ilan edilebilir. Eğer bir il ohal kapsamında ise yetki valiye aittir. Eğer bir kaç il ohal kapsamında ise yetki, bölge valisine aittir. Eğer tüm ülke ohal kapsamında ise o zaman bölge valisi ve başbakan birlikte yetkilidir.

Ohal süresi ne kadardır ne zaman sona erer?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunca ilan edilen olağanüstü hal en fazla 6 aylık olarak ilan edilebilir. Ancak olağanüstü hal durumunun geçmemesi sebebiyle olağanüstü hal durumu bakanlar kurulunca 4 ayı geçmemek şartıyla tekrar uzatılabilir.

Ohal nedir konusuna değindik ilanını ve ilan süresini anlattık peki ohal ne zaman sona erer? Ohal ilan edilen süre sona erdiği zaman kendiliğinden sona erer. Eğer TBMM ohal ilanını onaylanmadıysa ohal sona erer. Ve mücbir sebebin ortadan kalkması halinde bakanlar kurulunun ilanı ile ohal sona erer.

  • Yazıyı Beğendin mi?  4
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Benzer Yazılar

Bu yazı yoruma kapanmıştır, anlayışınız için teşekkür ederiz.